Hem Om Wood Support AB Produkter Lindverken Kontakta oss

Certifiering

Miljöcertifiering enligt FSC® och PEFC

Miljön är en viktig aspekt vid avverkning och miljöarbetet har gått starkt framåt. Wood Supports strävan är att bara bedriva handel med företag vilka har lägsta möjliga miljöpåverkan och ett minimum av skador på kvarvarande träd. Det finns två olika system för certifiering av skog och skogsprodukter - PEFC och FSC®. Dessa är inte utbytbara och Wood Support AB är certifierad mot bägge systemen.

Spårbarhetscertifiering

Wood Support AB är spårbarhetscertifierade enligt PEFC och FSC®.  Både FSC®  och PEFC ställer såväl ledningssystemkrav som produktknutna krav. Ledningssystemskrav kan exempelvis vara krav på dokumenterade rutiner för ansvarsfördelning av arbetsuppgifter med vikt på spårbarhet, utbildning, dokumentation och hantering av verifikat. De produktanknutna kraven fokuserar på att säkerställa ursprung av spårbarhet till färdig produkt, samt utformning av verifikat (t.ex. fakturor).

 

       

FSC® , Forest Stewardship
Council®, är en internationell
oberoende och ideell,
organisation för certifiering av
skogsbruk som uppfyller
bestämda ekologiska, sociala och
ekonomiska krav.

© 2011 Wood Support AB   Producerad av Askås I&R