Hem Om Wood Support AB Produkter Lindverken Kontakta oss

Kvaliteér

Vi tryckimpregnerar enbart i senvuxen furu från norra Sverige. NTR (Nordiska TräskyddsRådet)
märkt virke vilket borgar för högsta kvalité.

Certifiering

Wood Supports är certifierade för konstruktionsvirke av Rise och för impregnerade produkter i träskyddsklass A och AB av NTI.

När man väljer material bör man tänka på:

Impregnerat trä
• Välj alltid NTR-märkt virke. Det borgar för hög kvalitet.
• Om det finns särskilda krav på virkeskvaliteten, se avsnittet
   Virkeskvaliteter, så ska denna tydligt anges vid beställning.
• Bearbetning av impregnerat trä bör undvikas. Kapning är ibland
  oundvikligt, och kapytor ska bestrykas med ett lämpligt träskyddsmedel.
• Ställ krav på leveransfuktkvoten.
• Impregnerat trä behöver från rötskyddssynpunkt inte underhållas,
  men för att motverka sprickbildning och för att bevara träets yta
  fräsch kan behandling göras med träolja vid behov.
• Virke impregnerat med vattenlösliga träskyddsmedel kan ytbehandlas
  (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat
  trä. Det behöver dock normalt inte underhållas, om inte särskilda
  estetiska hänsyn föreligger.
• Avfall och spill hanteras enligt anvisningar från kommunens
  miljökontor. Avfallet får endast förbrännas i anläggningar som är
  godkända för ändamålet.

© 2011 Wood Support AB   Producerad av Askås I&R